Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzadowych zakładów budzetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek...