Rejestr zmian

16 stycznia 2019 12:35 2 miesiące temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_16a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_5122018_r_w_spr_prowad zenia_rejestru_wyjsc_grupowychklasowych_w_sp_nr_12_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:32 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1420182019_rp_sp_nr_12_z_6122018_r_w_spr_opinii_dotyczacej _wprowadzenia_zmian_do_arkusza_organizacyjnego_w_r_szk_20182019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:32 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_rp_nr_1320182019_sp_nr_12_w_tczewie_z_6122018_r_w_spr_opinii_ dotyczacej_projektu_planu_finansowego_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:31 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1220182019_rp_sp_nr_12_z_6112018_r_w_spr_wyrazenia_opinii_ dotyczacej_programu_realizacji_wewnatrzszkolnego_systemu_doradztwa_zaw odowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:31 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1120182019_rp_sp_nr_12_z_3102018_r_w_spr_wyrazenia_opinii_ dotyczacej_dopuszczenia_do_uzytku_szkolnego_programu_nauczania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:31 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1020182019_rp_sp_nr_12_z_3102018_r_w_spr_opinii_dotyczacej _wprowadzenia_zmian_do_arkusza_organizacyjnego_w_r_szk_20182019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:25 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_rp_sp_nr_12_nr_920182019_z_13092018_r_w_spr_zaopiniowania_dod atkowych_dni_wolnych_od_zajec_dydaktycznych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:25 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_rp_sp_nr_12_w_tczewie_nr_820182019_z_dnia_13092018_r_w_spr_op inii_o_projekcie_programu_wychowawczoprofilaktycznego_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:24 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_rp_sp_nr_12_w_tczewie_nr_720182019_z_13092018_r_w_spr_ustalen ia_sposobow_wykorzystania_wynikow_nadzoru_pedagogicznego_sprawowanego_ przez_dyrektora_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

16 stycznia 2019 12:23 2 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019

Dodanie załącznika [uchwala_rp_sp_nr_12_w_tczewie_nr_620182019_z_7092018_r_w_spr_opinii_d otyczacej_przyznania_nagrod_prezydenta_miasta_tczewa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 24885