Rejestr zmian

24 września 2019 10:51 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_920192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_120 92019_r_w_spr_wyrazenia_opinii_dotyczacej_programu_realizacji_wewnatrz szkolnego_systemu_doradztwa_zawodowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:51 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_820192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_120 92019_r_w_spr_zaopiniowania_dodatkowych_dni_wolnych_od_zajec_dydaktycz nych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:51 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_720192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_120 92019_r_w_spr_opinii_o_projekcie_programu_wychowawczoprofilaktycznego_ szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:51 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_620192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_120 92019_r_w_spr_zatwierdzenia_planu_pracy_szkoly_na_rok_szkolny_20192020 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:50 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_520192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_120 92019_r_w_spr_ustalenia_sposobow_wykorzystania_wynikow_nadzoru_pedagog icznego_sprawowanego_przez_dyrektora_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:50 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_420192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_290 82019_r_w_spr_opinii_dotyczacej_przyznania_nagrod_prezydenta_miasta_tc zewa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:50 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_320192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_290 82019_r_w_spr_wyrazenia_opinii_dotyczacej_dopuszczenia_do_uzytku_szkol nego_programow_nauczania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:50 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_220192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_290 82019_r_w_spropinii_dotyczacej_organizacji_pracy_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:50 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwaa~1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:49 25 dni temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 28893