Rejestr zmian

18 grudnia 2019 18:29 1 miesiąc temu

Statut: Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie - obowiązuje od 29.11.2017 r.

Usunięcie załącznika [statut_sp1220171129.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Elżbieta Galant-Zielonka

18 grudnia 2019 18:29 1 miesiąc temu

Statut: Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie - obowiązuje od 29.11.2017 r.

Dodanie załącznika [statut_sp1220191210.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Elżbieta Galant-Zielonka

17 grudnia 2019 10:35 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchweala_nr_14201920_rp_sp_nr_12_z_dnia_10122019_r_w_spr_zmian_w_stat ucie_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

17 grudnia 2019 10:34 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_13201920_rp_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_10122019_r_w_spr_opi nii_dotyczacej_projektu_planu_finansowego_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

17 grudnia 2019 10:34 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_12201920_rp_sp_nr_12_z_dnia_14112019_r_w_spr_opinii_dotycz acej_wprowadzenia_zmian_do_arkusza_organizacyjnego_w_r_szk_201920.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

17 grudnia 2019 10:34 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_11201920_rp_sp_nr_12_z_dnia_14112019_r_w_spr_zmian_w_statu cie_szkoly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

17 grudnia 2019 10:34 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_10201920__rp_sp_nr_12_z_dnia_15102019_r_w_spr_opinii_dotyc zacej_wprowadzenia_zmian_do_arkusza_organizacyjnego_w_rszk_201920.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

05 grudnia 2019 12:24 1 miesiąc temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2019/2020

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_15a2019_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_4122019_r_w_ spr_zmiany_harmonogramu_zajec.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

30 października 2019 13:58 2 miesiące temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2019/2020

Dodanie załącznika [zarznr14a2019_z_dn_24102019_r_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_w_spr_powo lania_komisji_kwalifikacyjnej_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_stopi en_nauczyciela_kontraktowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

24 września 2019 10:51 4 miesiące temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_920192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_120 92019_r_w_spr_wyrazenia_opinii_dotyczacej_programu_realizacji_wewnatrz szkolnego_systemu_doradztwa_zawodowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 31352