Rejestr zmian

15 listopada 2018 11:33 3 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_14a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_31102018_r_w_spr_wp rowadzenia_regulaminu_wyjazdow_na_basen_w_szkole_podstawowej_nr_12_im_ b_malinowskiego_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

15 listopada 2018 11:33 3 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_13a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_31102018_r_w_spr_wp rowadzenia_regulaminu_wycieczek_szkolnych_organizowanych_w_sp_nr_12_im _b_malinowskiego_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 12:20 12 dni temu

Stanowiska

Usunięcie stanowiska: Intendentka.

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 12:16 12 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_12a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_28092018_r_w_spr_do datkowych_dni_wolnych_od_zajec_dydaktycznych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 12:16 12 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_11a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_31082018_r_w_spr_za sad_dokonywania_oplat_za_swiadczenia_udzielane_przez_szkole_podstawowa _nr_12_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 12:16 12 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_10a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_31082018_r_w_spr_wp rowadzenia_zmian_do_regulamu_oceny_pracy_nauczycieli_w_szkole_podstawo wej_nr_12_im_b_malinowskiego_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 12:15 12 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_9a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_31082018_r_w_spr_pow ierzenia_stanowiska_wicedyrektora_szkoly_podstawowej_nr_12_im_bronisla wa_malinowskiego_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 12:15 12 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_8a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_30082018_r_w_spr_wpr owadzenia_zmian_do_regulaminu_przyznawania_stypendium_za_wyniki_w_nauc e_i_osiagniecia_w_sporcie_w_szkole_podstawowej_nr_12_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 12:13 12 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2018/2019

Dodanie załącznika [zarz_nr_7a2018_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_30082018_r_w_spr_wpr owadzenia_polityki_bezpieczenstwa_informacji_oraz_instrukcji_zarzadzan ia_systemem_informatycznym_sluzacym_do_prztwarzania_danych_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

06 listopada 2018 11:54 12 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP12 - rok szk. 2017/2018

Usunięcie załącznika [zarzadzenie_nr_7a2018_z_dn_30082018_r_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_w_ spr_wprowadzenia_polityki_bezpieczenstwa_informacji_oraz_instrukcji_za rzadzania_systemem_informatycznym.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 21633