Rejestr zmian

06 kwietnia 2020 09:36 3 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2019/2020

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_4a2020_z_dnia_24032020_r_w_spr_sposobu_organizacji_fun kcjonowania_szkoly_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_pla cowek_oswiatowych_wynikajacych_z_epidemii_covid19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:27 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1820192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_13 022020_r_w_sprawie_opinii_dotyczacej_stypendium_za_wyniki_w_nauce_i_os iagniecia_sportowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:27 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1720192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_40 22020_r_w_sprawie_opinii_dotyczacej_wniosku_o_nadanie_medalu_ken.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:17 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Usunięcie załącznika [uchwala_nr_1820192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_13 022020_r_w_sprawie_opinii_dotyczacej_stypendium_za_wyniki_w_nauce_i_os iagniecia_sportowe.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:17 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Usunięcie załącznika [uchwala_nr_1720192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_4022020 _r_w_sprawie_opinii_dotyczacej_wniosku_o_nadanie_medalu_ken.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:16 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1820192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_dnia_13 022020_r_w_sprawie_opinii_dotyczacej_stypendium_za_wyniki_w_nauce_i_os iagniecia_sportowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:16 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1720192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_w_tczewie_z_4022020 _r_w_sprawie_opinii_dotyczacej_wniosku_o_nadanie_medalu_ken.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:15 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1620192020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_z_dnia_4022020_r_w_ sprawie_opinii_dotyczacej_wprowadzenia_zmian_do_arkusza_organizacyjneg o_w_roku_szkolnym_20192020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

18 lutego 2020 14:15 1 miesiąc temu

Uchwały: Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_1520192020_sp_nr_12_z_dnia_29012020_r_w_sprawie_klasyfikac ji_srodrocznej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

07 lutego 2020 12:51 2 miesiące temu

Zarządzenia: Zarządzenia Dyrektora SP 12 - rok szk. 2019/2020

Dodanie załącznika [zarz_nr_3a2020_dyrektora_sp_nr_12_w_tczewie_z_dn_04022020_w_spr_powol ania_komisji_do_przeprowadzenia_postepowania_rekrutacyjnego_do_klasy_i _na_rok_szkolny_20202021_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Jaworek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 33466